Etiket arşivi: Beyin Fırtınası

Beyin Fırtınası(Osborn)

 • Kısa sürede çok sayıda fikir üretmek.
 • Yargılamadan, eleştirmeden fikir üretmek.
 • Problem çözme ve hayal gücünü geliştirmek.
 • Orjinallik, yaratıcılık, farklı fikir üretmek en temel amaçtır.

Bir Sorun + Kısa Sürede + Çok Fikir + Sıfır Eleştiri + Özgün Çözüm Yolu
(Sınıfa sorunla geleceksin, sorunu sınıfa açıklayacaksın, düşünceleri içi çok kısa süreleri olduğunu söyleyeceksin.Fikirlerini kağıtlara yazmalarını isteyeceksin.Kağıttaki bilgileri tahtaya yazacaksın ama eleştirmeyeceksin.Bu sayede özgün çözüm yolu bulacaksın.)

Beyin Fırtınası Alt Teknikleri

 1. Ters Beyin Fırtınası
  Öğrenci başkası gibi düşünerek fikir üretir.Bu dersin hocası sensin öyle düşün.
 2. Benzerinden Faydalanma
  Öğrenci bir durumda öykünerek(esinlenerek) ona benzeyen bir durum oluşturur.
 3. Fikir Bağlantısı Kurma
  Öğrenci farklı durumları birleştirerek özgün bir bütün oluşturur.
 4. Zarardan Yarar Çıkarma
  Öğrenci gözden çıkarılmış(atıl – yani atılmak üzere) malzemeleri işe yarayan bir araca dönüştürür.

Öğretim Teknikleri

 1. Gezi
 2. Gözlem
 3. Deney(Laboratuvar Tekniği)
 4. Gösteri
 5. Rol Oynama
 6. Drama(Doğaçlama Canlandırması)
 7. Konuşma Halkası
 8. İstasyon(Çoklu Zeka Uygulaması)
 9. Beyin Fırtınası(Osborn)
 10. Altı Şapkalı Düşünme(Edward De Bono)
 11. Altı Ayakkabılı Uygulama(Edward De Bono)
 12. Mikro Öğretim
 13. Benzetim(Simülasyon) – Gerçeğe Yakın Yapay Ortam
 14. Görüş Geliştirme(Serbest Kürsü)
 15. Sergi
 16. Görüşme(Mülakat)
 17. Ev Ödevi
 18. Tarihsel Empati
 19. Müze Eğitimi
 20. Güç Alanı Analizi(SWOT Analizi)
 21. Soru-Cevap Tekniği