Etiket arşivi: Belirtke Tablosu

Geçerlik Türleri – Kapsam Geçerliliği

Kapsam Geçerliliği

Bir ölçme aracının ölçmek istediği kapsamı tam olarak yansıtıp yansıtmadığıyla ilgilenir.

Ölçme aracının ölçmek istediği konuları, hedef davranışları ya da özellikleri tam olarak örneklemesi ve temsil etmesidir.

 • Özellikler
 • Konular
 • Hedef – Davranışlar

Bunlar tam olarak temsil edilmek ya da tam olarak örneklenmek zorunda.

Örnek olarak, bir öğretmen 5 farklı üniteden sınav hazırlayacaktır.Bu sınavda A, B, C, D ve E ünitelerinden sorular sorulacak olsun.Öğretmenimiz A ve C ünitelerindeki soruların ayrıcılığını düşük bulmuş ve bu soruları testten çıkartmıştır.Eğer bu konular yerine başka soru yazmıyor ve B v D ünitelerinden ayrıcılıkları yüksek soruları teste ekliyorsa uygulanan bu durumda aşağıdaki gibi yorum yaparız.

Eğer bu öğretmen 5 farklı üniteden soru sorması gerekirken, keyfi olarak A ve C sorularını(ünitelerindeki) çıkarıyorsa, bunlar yerine soru yazmıyorsa buradaki kapsamı görmezden geldiği için bu adam kapsam geçerliliğini düşürmüştür.

Yok eğer bu herif, bu sorular yerine B ve D ünitelerinden sorular ekliyorsa bu durumda soruların çoğunluğu B ve D ünitelerinde olacağı için soruların benzerliği artıyordur.Buda iç tutarlılığı arttırır diyebiliriz.

Ünitelerdeki sorulan soruların hedef davranışları birbirine uygun olmalıdırlar.Yani bilişsel hedef alanları aynı olmalıdır.Örneğin, A ünitesinden sorulan sorulardan biri bilme ve diğeri uygulamaysa kapsam geçerliliği düşüktür.

Kapsam Geçerliliği Belirleme Yolları

 • Belirtke tablosu kullanmak.
 • Uzman görüşü almak.
 • Bir ölçütle karşılaştırmak.
  Kapsam Geçerliliği

  Örneğin,

  “Bir öğretmen hazırladığı testi aynı kapsam içeren daha önceden hazırlanmış ve geçerliliği kanıtlanmış bir testle bir öğrenci grubuna uygulamıştır” diye bir ifade görürseniz Paralel Test Yöntemiyle karıştırmayın.

  Paralel Test yönteminde uyguladığım testi aynı anda hazırlarım.Onların güvenirlik ve geçerlilik hakkında bilgim yoktur.

  Fakat soru vurgusunda “Bir öğretmen hazırladığı testi daha önceden hazırlanmış”, “Geçerliliği kanıtlanmış bir test” diyorsa Kapsam Geçerliliğidir.

Kapsam Geçerliliği Başarı Testlerine özeldir.Başarı testlerinde yüksek olması beklenir.

Sınama Durumları(Ölçme İşlemleri)

Merhaba…Şimdi Sınama Durumları(Ölçme İşlemleri) hakkında bir kaç bilgi vereceğim.

 • Sınama durumlarında en önemli belirleyici kriter hazırlanan soruların hedefleri ölçmeye yönelik olmasıdır.
 • Sınama için kullanılacak ölçme aracının kapsam geçerliliği belirtke tablosunda tespit edilir.

Belirtke Tablosu

Merhaba…
Bu dersimizin konusu Belirtke Tablosudur.

Belirtke Tablosu Nedir?

Hedef davranışlarla, program içeriğinin yani konuların, iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine belirtke tablosu denir.

KonularProgram Geliştirme Dersinin Belirtke Tablosu
BilgiKavramaUygulamaAnalizSentezDeğerlendirmeToplam
1Program Geliştirmede Temel Kavramlar64111
2Programın Öğeleri444416
3Program Tasarımı64441120
Toplam1612891147

Belirtke Tablosu bu yukarıdaki gibi bir şeydir…

Bu tabloya baktığımız zaman “Program Geliştirmede Temel Kavramlar” konusunun “Bilgi” düzeyine bakarsak eğer 6 tane tanım gösterilecekmiş yorumunu çıkarabiliriz.

Bu tabloya birdaha baktığımız zaman “Programın Öğreleri” konusunun işlenmesi sürecinde yeni bir yaratıcılık beklenmediğini görmekteyiz.Çünkü “Sentez” düzeyinde bir aktivite bulunmamaktadır.

Belirtke Tablosu İşlevleri Nelerdir?

 • En temel işlevi, dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetler.
 • Hangi ünite ya da konuda hangi düzeyde hedefin daha ağırlıklı olduğunu ortaya koyar.
 • Ölçme araçlarının kapsam geçerliliği ancak ve ancak ahanda bu Belirtke Tablosu hazırlanarak sağlanır.
 • Dikkat ederseniz 2. maddede söylediğimiz gibi hedef ve içerik Belirtke tablosunda bulunmaktadır.
 • 3. maddeye görede ölçme aracının kapsam geçerliliğini belirlemektir.