Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Fatih Sultan Mehmet

 • İstanbul’u almamızın sebepleri;
  • Bizans’ın şehzadeleri kışkırtması.
  • Karamanoğulları’yla işbirliği yapması.
  • Hz. Peygamber’in hadisi.
  • İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olması.

“İstanbul’da Latin külahı göreceğime, Osmanlı’nın sarığını görmeyi tercih ederim” diyen adam Notaras‘tır.

 • Osmanlı devletinde padişah hacca gidemiyor ama yerine başkalarını gönderiyor.Bu gönderdiklerine Surre Alayları denir.(Bu gelenek Çelebi Mehmet’ten beri vardır.)
 • Fatih döneminde Osmanlı – Memlük ilişkileri “Hicaz su yolları probleminden” dolayı bozulmuştur.
 • Memlükler’le ilişkimiz ilk Yıldırım Beyazıt zamanında bozuldu.Fatih döneminde iyice gerginleşti.
 • Osmanlı devleti tarihinde ilk defa Venedik Devletine Kapitülasyon vermiştir.
 • Venedik’in İstanbul’da kalacak olan elçisine Balyos denilmiştir.

Anadolu’da;

 • Candaroğulları‘ndan Sinop ve Samsun alındı.
 • Karamanoğulları‘ndan Konya ve Karaman alındı.
 • Trabzon Rum İmparatorluğu‘na son verildi.
 • Cenevizlilerden Amasya alındı.
 • 1473 Otlukbeli Savaşı‘yla Uzun Hasan mağlup edilerek Doğu Anadolu alındı.

Balkanlar’da;

 • Sırbistan(Belgrad hariç)
 • Arnavutluk
 • Bosna – Hersek
 • Eflak(Romanya)
 • Boğdan(Moldava)
 • Mora Yarımadası

Adalar;

 • Yunan Adaları
 • Bozcaada
 • Gökçeada
 • Kırım(Karadeniz Türk Gölü Oldu)
 • Rodos kuşatıldı fakat alınamadı.

Fatih Sultan Mehmet’in tamamlayıcısı Kanuni Sultan Süleyman’dır.(Belgrad ve Rodos Kanuni alıyor.)

 • Fatih Sultan Mehmet İtalya’nın Napoli kentinde bulunan Otranto limanını feth etmiştir.Sonra kaybedilmiştir.
 • Yaptığı fetihlerden dolayı Sultanu’l-Berreyn ve Hakanu’l-Bahreyn(İki Karanın ve İki Denizin Hükümdarı) olarak anılmıştır.
 • Hem Mora Yarımadası’nı hem de Trabzon Rum İmparatorluğu’nu feth etmesi Bizans’ın yeniden dirilme umudunu kırmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Döneminde;

 • Topkapı Sarayı yapıldı.
 • İlk defa İstanbul’da medrese açıldı.(Sahn-ı Seman Medresesi)
 • Sancağa çıkma usulü yasalaştı.
 • Cülus Bahşişi vermek gelenek haline geldi.
 • İltizam ve Müsadere usulü ilk defa uygulandı.İlk Müsadere sistemi Çandarlı Halil Paşa’ya uygulandı.
2. Beyazıt

 • Kardeşi Cem’i yendi.
 • Cem Karamanoğulları’na kaçtı.Cem’i yakalamak için Karamanoğulları‘nı yok etti.
 • Sonra Cep Dulkadiroğulları’na kaçtı.Memlükler Dulkadiroğulları’nı savundu.
 • Sonra Memlüklere kaçtı.Memlüklerle 15 yıl savaşıldı.
 • Oradan Rodos Şovalyeleri‘ne kaçtı ve nihayetinde Papaya teslim edildi.
 • Bu dönemde Antalya’da çıkan Şahkulu İsyanı bastırıldı.
 • Yükselmenin içinde duraklama dönemi denilmiştir.
Yavuz Sultan Selim

 • İlk Celali İsyanı Yavuz Sultan Selim döneminde çıkmıştır.
 • Dulkadiroğulları beyliğine son vererek Anadolu Türk Siyasi birliğini kesin olarak sağlamıştır.
 • Memlüklerle Mercidabık Savaşı‘nı yapıyoruz.Bu savaş neticesinde Suriye’yi alıyoruz.
 • Memlükleri Ridaniye Savaşı ile yıkıyoruz.
  • Halifelik Osmanlı’ya geçiyor.
  • Baharat yolu bize geçiyor.
  • Mısır hazinesi cukkalanıyor.
  • Avrupa’da reform hareketleri başlamıştır.(Bu Reform Osmanlı’nın lehinedir.)
Kanuni Sultan Süleyman

 • Tahta çıktığı ilk günlerde;
  • Zünnun
  • Kalenderoğlu
  • Ahmet Paşa
   isimli isyanları bastırdı.Memlüklerin yeniden kurulması amacıyla edilen isyanlardır.
 • Belgrad’ı Mohaç Meydan Muharebesi‘nde aldı.
 • Rodos’u aldı.
 • İlk defa Viyana kuşatıldı.
 • İstanbul Antlaşması ile, orta Avrupa’nın siyasi üstünlüğünü kazanmıştır.
 • İstanbul Antlaşması’nda Fransız Kralı Fransuva serbest bırakıldı.

Fransa’ya ilk kapitülasyon veren Kanuni, sürekli hale getiren 1. Mahmut’tur.

Tarihte İran’la yapılan ilk antlaşma Amasya Antlaşması’dır.Kanuni döneminde imzalanmıştır.

 • İran ile ilk antlaşma olan Amasya Antlaşması imzalanmıştır.

Osmanlı devleti İran ile imzaladığı ilk antlaşma Amasya Antlaşması, son antlaşma Kerden Antlaşmasıdır.(Kasrı Şirin değil!)

 • Kuzey Afrika fethi tamamlanmıştır.

Osmanlı’nın Kuzey Afrikadaki egemenliğini pekiştiren olay 1560 Cerbe Deniz Savaşı‘nın kazanılmasıdır.

Akdenizi bir Türk gölü haline getiren savaş Preveze Deniz Savaşı‘dır.Günümüzde bu olay “Donanma Günü” olarak kutlanmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa

 • 2. Selim, bütün hayatı,
 • Kanuni, son iki senesi,
 • 3. Murat
 • Kıbrıs‘ı feth etti.Bu olay üzerine haçlılar İnebahtı‘da donanmamızı yaktılar.

Siz İnebahtıda bizim sakalımızı traş ettiniz. Biz ise Kıbrısı alarak sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakal daha gür çıkar. Ama kesilen kolun yerine yenisi gelmez. (Sokullu Mehmed Paşa)

 • Tarihte dört defa donanmamız yakılmıştır.
  • 1571 İnebahtı(Haçlılar)
  • 1770 Çeşme(Ruslar)
  • 1827 Navarin(İngiltere – Fransa – Rusya)
  • 1853 Sinop(Ruslar)

Projeleri;

 • Don ve Volga ırmaklarının birleştirilmesi projesi;
  • Ruslar’ın güneye inmesini engellemek,
  • Kırım’ı korumak,
  • İran’ı kontrol etmek,
  • İran savaşlarında donanmadan yararlanmak,
  • Karadeniz’in güvenliğini sağlayarak ipek yolunun ticaretini canlandırmak,
  • Karadeniz ile Hazar denizi arasında bağlantı kurmak.
  • Rusya tamamlamıştır.
 • Süveyş Kanalı Projesi;
  • İngiltere – Fransa açmıştır.
 • Marmara Karadeniz Projesi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi” üzerine bir düşünce

 1. Emine

  merhaba

  Baba zünnün ve Kalender Çelebi isyanları ekonomik Canberdi gazali isyanı Memlük devletini yeniden canlandırma amacıyla çıkmıştır.
  cem sultan olayı ve sah kulu isyanının ortak noktası dışarıdan desteklenmesı ve 2. Bayezıd döneminde ortaya cıkması

  ebusuud efendi: kanuni zamanında şeyhülislamlık yapmış. koyduğu adet fıkıh kavramları Osmanlının yıkılışına kadar uygulanmıs olan devlet adamı

  Kanuni nin eşi Hürrem in İstanbulda yaptırdığı darüşşifa günümüzdeki adı haseki hastanesi

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir