Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu zaman balkanların durumu;

 • Ufak devletler var.
 • Feodalite var.
 • Dinsel ve mezhepsel çatışmalar var.
 • İngiltere – Fransa 100 yıl savaşları var.1453’te sona erdi.
 • Bizans’ta tekfurların(vali) halka baskı yapması.
Osman Bey

 • Lakabı Fahruddin‘dir.
 • Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı(Bafeon Savaşı) kazanılıp Bilecik alanıp merkez yapıldı.
 • İlk bakır para bastırıldı.
 • İlk defa vergi alındı.
 • İlk defa Kadı ataması yapıldı.İlk kadı Dursun Fakih‘dir.
 • 1283 İnegöl Tekfuru ile yapılan Ermenibeli Savaşı‘nı kaybetti.Osmanlı tarihinin ilk savaşı.
Orhan Bey

 • Sultan ünvanını kullanır.Osmanlı’da ilk sultan ünvanını kullanan padişahtır.
 • Bursa’yı alacaktır.Bursa’ya bedesten yapmıştır.
 • Palekanon(Maltepe) Savaşı‘yla İznik alınmıştır.
 • Bizans imparatoru olmasına yardımcı olduğumuz Kantakuzen Osmanlı’ya Çimpe kalesini hediye etti.

Çimpe kalesi Rumeli’de alınan ilk toprak parçasıdır.(Orhan Bey dönemi)

 • İlk defa bir Türk beyliğine son verildi.(Karesioğulları‘nın alınmasıyla Anadolu’da siyasi birliğin kurulmasında ilk adım atıldı.)
 • Karesioğulları’nı alınca;
  • Denizci olunuyor.
  • Anadolu siyasi birliğine atılan ilk adımdır.
 • Karesioğulları’ndan Osmanlı’ya geçen üç adam var;
  • Ece Halil
  • Evrenoz Gazi
  • Hacı İlbey

Orhan Bey Döneminde,

 • İlk defa bedesten kuruldu(Bursa)
 • İlk defa İskan Politikası uygulandı.
 • İlk defa ordu kuruldu.(Yaya ve Müsellem Ordusu)
 • İlk defa Divanı Hümayun kuruldu.
 • İlk defa vezir ataması yapıldı.(Alladdin Paşa)
 • İlk defa medrese açıldı.(İznik Orhaniyesi)
 • İlk defa müderris ataması yapıldı.(Davud el-Kayserî)
 • İlk defa gümüş para bastırıldı.

Osmanlı’yı beylikten devlete geçiren Orhan Bey’dir.

Osmanlı’da ilk iskan ve tımar yapan Orhan Bey’dir.Sistematik hale getiren ise 1. Murat’tır.

Osmanlı devleti ilk iskan siyasetini uyguladı şehir “Hayrabolu”‘dur.

1. Murat

 • Ahiler’den Ankara’yı almıştır.
 • Germiyanoğulları‘nı çeyiz yoluyla, Hamitoğulları‘nı ise para yoluyla aldı.
 • Bizans ile yapılan Sazlıdere Savaşı ile Edirne alınarak başkent yapılmıştır.Bunun üzerine Bizans Avrupa devletlerinden yardım isteyerek bir haçlı ittifakı oluşturdu.(Sırp – Bulgar – Bizans)
 • Haçlılarla yapılan ilk savaş Sırpsındığı Savaşı‘dır.Edirne alındıktan sonra bu savaş patladı.
 • Sırpsındığı Savaşı’ndan sonra kaşınmaya devam eden Sırplar, Çirmen Savaşı‘nda da güzelce yenildiler.
 • Çirmen Savaşı’ndan sonra iyice sinirlenen batının köpekleri 1. Kosava Savaşı‘nı patlatacaklardır.1. Murat bu savaşta şehit düşecektir.

1. Murat Döneminde;

 • İlk Osmanlı haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı kazanıldı.(1364)
 • 1371’de Çirmen Savaşı ile Sırplar mağlup edildi.
 • 1389’da ise 1. Kosava Savaşı haçlılara karşı kazanıldı.Savaş meydanında gezen 1. Murat Sırplı bir orospu çocuğu tarafından şehit edildi.(Osmanlı tarihinde ilk ve son şehit padişah.)Bu savaşta ilk top kullanılmıştır.
 • Dikkat!!!Yukarıdaki Sırplı Orospu Çocuğunun oğlu bizlere yarası olduğu için mail göndermiştir.Yüksek ihtimal recep alaca isimli malın biridir.Ha neden mi bu bilgiyi paylaştım.KPSS’de babasının hangi milletten olduğunu sorabilirler, dikkat edelim 🙂 )
 • Rumeli Beylerbeyi‘ni kurdu.(İlk Beylerbeyi Lala Şahin Paşa)
 • İlk defa sistemli olarak İskan Politikası uygulanmıştır.
 • İlk defa sistemli olarak Tımar Sistemi uygulanmıştır.
 • İlk defa veraset sisteminde değişiklik yapıldı.
 • İlk defa Kazasker, Subaşı ve Defterdar ataması yapıldı.
 • İlk defa Edirne’de Kapıkulu Ocağı kuruldu.Bu ocağa bağlı Yeniçeri ile Topçu Ocağı kuruldu.
 • Mevlana Rüstem‘in önerisiyle Pençik Sistemi hayata geçirilmiştir.
 • İlk defa Edirne’de Enderun mektebi açıldı.

Osmanlı devletinde ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı’dır.

Osmanlı devletiyle Sırplar arasında yapılan ilk büyük mücadele 1. Kosava Savaşı’dır.

İlk top 1. Kosava Savaşı’nda kullanılmıştır.İlk defa Türk Bayrağı’nın bu savaşta şekli oluşmuştur.

Yıldırım Beyazıt(Kör Beyazıt)

 • Karamanoğulları‘yla yapılan Firenk Yazısı Muharebesi‘nde Yıldırım ünvanını almıştır.
 • İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı’dır.(4 kere kuşatmıştır.)İstanbul’u kuşatmışken Niğbolu’yu kuşatan haçlıların haberini aldı.
 • Niğbolu Zaferi sonucunda Bulgaristan’ı tamamen topraklarına kattı.Bu olaydan dolayı halifede Sultan-ı İklimi Rum(Anadolu Diyarının Sultanı) ünvanını verdi.
 • Kuşatmalara yardımcı olması için Güzelcehisar(Anadolu Hisarı) yapılmıştır.
 • Karamanoğulları Ankara’ya saldırdı.

Osmanlı tarihinde büyük ölçüde Anadolu Türk Siyasi birliğini sağlayan ilk padişah Yıldırım Beyazıt’tır.

 • Fetret devrinde toprak kaybetmememizin ana sebebi Osmanlı’da ki İstimalet(Hoş Görü) Politikası‘dır.
 • Ankara Savaşı neticesinden önceden alınan beyliklerden ikisi hariç hepsi tekrar kurulmuştur.
  Kurulmayanlar;

  • Karesioğulları
  • Kadı Burhanettin

Osmanlı Devletinde ilk Darülşifa(Hastane) yaptıran padişah Yıldırım Beyazıt’tır.

Çelebi Mehmet(Osmanlı’nın İkinci Kurucusudur)

 • Kendisi döneminde Musa’yı destekleyen Şeyh Bedrettin İsyanı çıkmıştır.

Osmanlı devletinde ilk dini nitelikli toplumsal ayaklanma Şeyh Bedrettin İsyanı’dır.

 • Bu dönemde Düzmece Mustafa İsyanı‘da bastırılmıştır.
 • İlk defa Venedik ile deniz savaşı yapılıyor.(Çalıbey Savaşı, kaybediyoruz.)
2. Murat

 • İlk defa Doğu Klasikleri 2. Murat zamanında Türkçe’ye çevriliyor.
 • Macaristan üzerine sefer yapan 2. Murat Anadolu’da Karamanoğulları isyan edince kuruluş döneminin en kötü antlaşması olan Edirne Segedin Antlaşması‘nı imzalamıştır.
 • Tahtı bıraktıktan sonra 2. Mehmet’in tahtı yeniden vermesi için ilk Yeniçeri isyanı olan Buçuktepe İsyanı başlamıştır.
 • 2. Murat 2. Kosava Savaşı‘nı kazanıyor.

Miryakefelon Anadoluyu Türk yurdu haliene getirirken, 2. Kosava Balkanları Türk yurdu haline getirmiştir.

Edirne Segedin Antlaşması;

 • Sırplar krallık kuracak ve Osmanlı’ya vergi vermeyecek.
 • Tuna nehri sınır olacak.
 • 10 yıl yürürlükte kalacak.

Osmanlı devleti aşağıda verilen hangi ili feth ederek buradaki demir madeni işleyip ordunun silah ihtiyacını karşılaşmıştır?

 1. Bilecik
 2. Bursa
 3. İznik
 4. Kütahya
 5. Edirne

“Hayır Babası” olarak nitelendirilen Osmanlı Padişahı 2. Murattır.

 • (Osman Bey)Bizans ile yapılan ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı(Bafeon Savaşı).Bilecik alınıp merkez yapıldı.
 • (1. Murat)Bizans ile yapılan Sazlıdere Savaşı ile Edirne alınarak başkent yapıldı.
 • (1. Murat)Haçlılarla yapılan ilk savaş Sırpsındığı Savaşı’dır.
 • (1. Murat)Sırpsındığı Savaşı’ndan sonra da Çirmen Savaşı’nda Sırplar tekrardan yenildiler.
 • (1. Murat)Çirmen Savaşı’ndan sonra batılılar. 1. Kosava Savaşı’nda da yenileceklerdir.
 • (Yıldırım Beyazıt)Firenk Yazısı Muharebesi’nde Yıldırım ünvanını almıştır.
 • (Yıldırım Beyazıt)Niğbolu Savaşı sonucunda Sultan-ı İklimi Rum(Anadolu Diyarının Sultanı) ünvanını almıştır.
 • (Çelebi Mehmet)Şeyh Bedrettin İsyanı.
 • (Çelebi Mehmet)Düzmece Mustafa isyanı.
 • (Çelebi Mehmet)Venedik ile ilk deniz savaşı olan Çalıbey Savaşı’nı kaybediyoruz.
 • (2. Murat)Edirne Segedin Antlaşması.
 • (2. Murat)İlk Yeniçeri isyanı Buçuktepe İsyanı’dır.

Osmanlı devletinin 2. kurucusu Çelebi Mehmet’tir.

Osmanlı devletinde Anadolu Siyasi birliği büyük ölçüde sağlayan ilk padişah Yıldırım Beyazıt’tır.

Yıldırım, Sultan-ı İklimi Rum ünvanını Niğbolu Savaşı’nda aldı.

2. Kosava Türk Tarihindeki Miryakefalon savaşına benzerlik gösterir.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi” üzerine 9 düşünce

  1. Gencay Yazar

   Bak Recep.Seni ilgili satırda tarihin tozlu raflarından alıp gözler önüne getirdim.Eğer varsa yaran, rica ediyorum daha fazla havla.

   Cevapla
 1. ayse

  Hocam gerçekten emeginize saglik sayfayi yeni buldum. Cok yararli bi sayfa aklimdaki tüm soru isaretli yerler şu anda yerli yerine oturdu. Tekrar teşekkür ederim.

  Cevapla
 2. Şeymanur

  Ihtiyac yayinlarinda edirne segedin antlasmasi sonucunda sirp kralligi osmanliya vergi vermek sartiyla kurulacak diyo siz vergi odemeyecek yazmissiniz hangisi dogru acaba? ????

  Cevapla
 3. Emine

  merhaba

  Padişahlığı boyunca hristiyanlara papalıktan daha iyi muamele eden Osmanlı padişahı 1. Murattır.

  Anadolu beylerbeyliğinin merkezi kabul edilen şehir Kütahya dır.

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir