Hukuk

 • İlk kadı atamasını Osman Bey yapmıştır.
 • Taht kadısı 1. sınıftır.(İstanbul, Bursa, Edirne)Padişah atar.
 • Mevleviyet kadısı 2. sınıftır.Kazasker atar.
 • Kadılar kazada belediye başkanıdır.
 • Vakıfları denetler.
 • Esnafları denetler.
 • Evlenme boşanma(adalet) sağlar.
 • Bir bölgenin noteridir.
 • Maaş almazlar.

Türkiye Cumhuriyetinde Mali Müşavirlerin attığı imza noter kabul edilir.

Tanzimat Dönemi MahkemelerTanzimat Sonrası Mahkemeler
 • Şeri Mahkeme = Müslüman
 • Konsolosluk = Fransa’ya verilen kapitülasyonlardan dolayı açılmıştır.Fransız tüccarların davasına bakar.
 • Cemaat = Gayrimüslim
 • Nizamiye = Karma mahkemelerdir.
 • Ticaret Mahkemesi

Burada hukuk ikiliğine yol açmıştır.

Tanzimattan sonra Osmanlı’da çıkarılan hukuk ikiliği Medeni Kanun ile kaldırılmıştır.

 • 1873 yılında, mahkeme kararlarını ve kanunları duyurmak için Ceride-i Mahakim adlı gazete çıkarılmıştır.
 • 1901’den sonra Ceride-i Mahakim isimli gazete Ceride-i Mahakim Adliye ve sonrada Ceride-i Adliye olarak değiştirilmiştir.
Mahkemedeki Davaların Aşamaları

 1. Divan üyeleri görüşür.
 2. Nişancı yazar.
 3. Padişaha sunulur.
 4. Mühimme defterine yazılır.
 5. Ferman duyurulur.

Osmanlı devletinde Kazasker(Adalet Bakanlığı) 2. Mahmut döneminde kaldırılınca yerine Maarif Nezareti ve Nezareti Adevi adıyla kuruldu.

Hakkaniyet Çemberi

Adalet Çemberi

Ek olarak

 • Darülaceze : Yoksunlar evi
 • Darülşafaka : Çocuk yurtları
 • Darüleytam : Yetim yurdu
 • Darüledayi : Tiyatro
 • Darülelhan : Konservatuar
 • Hilal-i etfal : Çocuk Hastanesi
 • Vakıf Gureba : Kimsesizler hastanesi

Tereke Defteri : Osmanlı devleti içinde aile yapısının yazıldığı defterdir.Türkiye Cumhuriyetinde Tereke defteri devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir